Žižkova 489, 261 01 Příbram II
         tel.: 318 622 571
     poradnapb@volny.cz

Typy řešených problémůManželské a partnerské krize (akutní, chronické)

 • nesoulad v soužití
 • nevěra
 • citové odcizení
 • krize dlouhodobého vztahu
 • poruchy komunikace
 • sexuální poruchy
 • násilí
 • patologické závislosti
 • změny přicházející s vývojem člověka - narození nového dítěte, nástup do zaměstnání, dlouhodobá mateřská dovolená ženy, odchod dětí z rodiny

Rodinné problémy

 • problémové dítě
 • mezigenerační konflikty
 • krize přechodových fází rodiny
 • rodina a širší okolí
 • poruchy základních funkcí rodiny

Životní traumata

 • rozvod manželství
 • rozpad vztahu
 • úmrtí blízkého člověka
 • ztráta zaměstnání
 • osamělost
 • nemoc
 • odchod do důchodu

Psychické a fyzické násilí

 • domácí násilí
 • sexuální zneužívání dětí

Problematika závislostí

 • patologická žárlivost
 • alkoholismus a gamblerství s odkazem na další odborná specializovaná pracoviště

Psychosomatická problematika

 • tělesné problémy, které nepotvrzuje lékařský nález; v případě potřeby je klient odkázán na odborná specializovaná pracoviště

Osobní problematika

 • sebepojetí jedince
 • zařazení do společnosti
 • komplexy osobnosti
 • touha hlubšího sebepoznání
 • sebeprosazení
 • zvládání stresových situací
 • zvládání úzkosti, pocitů méněcennosti
 • adaptace na nejrůznější handicapy
 • depresivní symptomatika
 • práce na sobě v případě ovládání nežádoucích projevů chování
 • přijetí změn v životě
 • hledání smyslu života a životních hodnot
 • vztahy na pracovišti
 • osobní rozvoj

Předmanželská problematika

 • výběr partnera, obavy a nejistota
 • problémy se seznamováním a nacházením si partnera

Porozvodová problematika

 • doznívající konflikty po rozvodu
 • uspořádání nových struktur vztahu
 • nové kompetence ve výchově po přidělení dětí do péče jednomu z rodičů
 • pocity osamělosti a opuštěnosti
 • strach z budoucnosti